Nederlands
English

Klantgerichtheid

All-in samenwerking

Samenwerking met Kompak kan op uiteenlopende manieren. Het varieert van uitsluitend verpakken tot een all-in samenwerking.

Maatwerk

Als contract verpakken maatwerk is, moet elke afspraak over prijzen dat ook zijn. In een open dialoog wordt de beste oplossing gezocht. Als je je grondstoffen en materialen zelf wilt inkopen kan dat. Op basis van transparante afspraken over de uitvalpercentages, worden afspraken gemaakt. Als opdrachtgever betaal je onze vergoeding voor de productie en de deal is rond. Maar over het algemeen werken we vaker samen op een intensievere basis: wij kopen dan alle benodigde grondstoffen en materialen in.

Kosten en performance

All-in samenwerking gaat nog verder. Er worden afspraken gemaakt en voorstellen gedaan om componenten van het productie- en verpakkingsproces opnieuw te bekijken. Kostenverlaging of performancevergroting is daarbij het doel. Het netwerk van gespecialiseerde topleveranciers levert hier een belangrijke bijdrage aan. Kennis delen, samen ervaring opdoen in de keten en gemeenschappelijke inspanningen leveren (ook financieel) zorgt ervoor dat we een voorsprong opbouwen.

Meer mogelijk

All-in samenwerking wordt echt interessant als je samen zaken bedenkt, vorm geeft en schijnbaar onmogelijke zaken toch realiseert. Innovatie in concrete vorm. Kompak is in staat om vaak met bestaande technologie nieuwe dingen te doen. Wanneer additionele investeringen nodig zijn, wordt hier duidelijk en direct over gecommuniceerd. Zonder moderne economische wetten uit het oog te verliezen, blijkt er meer mogelijk dan gedacht.

Hoe wij werken Hoe wij werken Kwaliteit Kwaliteit Kompak Kompak Contact Contact